Her kan du følge hele forløbet fra start til slut


Plan for indvendig renovering

Arbejdet påbegyndes den 9. oktober 2016 og forventes afsluttet ultimo 2017.

  • Kalkning og afrensning af kalkmalerier
  • Nyt gulv og klinker overalt
  • Fremrykning af orgel, rensning samt renovering af samme
  • Istandsættelse af bænke - nogle få bliver fjernet
  • Rensning af altertavle
  • Der lægges fjernvarme ind, i stedet for det nuværende el
  • Nyt lydanlæg


Uge 38 - Nu går det stærkt

Foto og tekst: Frank Gjesing

Stenhugger Kriegbaum flytter Margaretha stenen fra sin hidtidige, tilbagetrukne placering ved orgelet....

....til en ny placering foran den tilmurede mandedør.
Kirkeskibet Ann Wenden fra 1722 er vendt tilbage fra konservator og venter på at blive hængt op igen. Altertavlen er ankommet til kirken, og skal nu monteres igen...
...renset og restaureret....som ny.....fantastisk flot.
Der ligger dele fra altertavlen....
....overalt i kirken. Klar til at blive monteret.
Bjælkekonstruktionen, der bærer altertavlen her i Ørsted, er sjælden alene fordi den er helt oprindelig, fuldstændig som da den blev bygget i 1634.
På dette billede kan man se, hvordan koret med granitalter har taget sig ud i Middelalderen, inden altertavlen kom til.

Uge 36 - Åben Kirke søndag den 10. september

Jonna og Marianne byder velkommen, fortæller om hvordan renoveringen skrider frem og serverer kaffe til de ca. 40 deltagere.

Tekst og foto: Frank Gjesing


Uge 36 - Bænkene kommer på plads

Tekst og foto: Frank Gjesing

Egetræsgulvene er nu lagt, og et professionelt firma er i gang med at slibe og sæbebehandle.
Alt er i de bedste materialer.
28 mm tykke, knastfrie egeplanker og sæbelud fra firmaet Dinesen.
Det bliver rigtig flot, og det vil tage mange generationer at slide gulvet op.
Håndværkerne er begyndt at sætte bænke op og montere radiatorer.
Det ser kaotisk ud....men der er heldigvis en tegning.
Bænkene er nummererede, så de får deres gamle plads i rækken.
Stolegavlene er reparerede og gjort i stand.
Man begynder stille og roligt at kunne genkende vores “gamle” kirke igen.

Uge 34 - En dejlig duft af træ - og håb om snarlig god varme - spreder sig i kirkerummet

Tekst og foto: Frank Gjesing

Tømrerne, fra Niels Sørensens tømrerfirma i Knebel, har travlt med at lægge trægulvet på podierne under bænkene.
Massivt, knastfrit egetræ i 28 mm fra firmaet Dinesen.
De nye radiatorer, som skal sidde på væggene ved orgelet, står endnu og venter.
Den største radiator vejer 350 kg!
Radiatorerne er leveret af firmaet Meinertz, hvidmalede og i et flot design.
Et kig ned i krypten, hvor der nu er fjernvarmecentral. Der etableres en nedgang til håndværkere.
Når gulvet er lagt, bliver plankerne slebet af og sæbebehandlet.
Det bliver rigtig fint, og en dejlig duft af træ, har allerede bredt sig i kirkerummet.
Radiatorerne, som skal sidde under bænkene, er klar til montering.
En radiator under hver bænk vil sikre en jævn og behagelig temperatur i kirken.
To nye radiatorer er allerede sat op, bag alteret.

Uge 32 - Der er også sket noget i ferieperioden

Tekst og foto: Frank Gjesing

Det nye ølands klinkegulv lagt i hele kirkeskib og kor.
Tømreren har lagt underlaget ud til det nye egetræsgulv, som etableres under bænkene.
Klinkegulvet er dækket med masonitplader så skader undgås.
Elektriker og VVS folk arbejder på at etablere tekniske installationer til el, lyd og varme, inden egetræsgulvet kan lægges.
Allerede nu kan man se at trinnet mellem skib og kor er væk.
Indgangen til den tomme gravkrypt under korgulvet er lukket af og tilmuret.
Det nye klinkebelagte gangareal foran den tilmurede mandedør mod syd, tilfører kirkerummet en ny dimension, en korsarm.
Alteret står nu med flotte granitkvadre, som det blev bygget i 1100 tallet.
Bordplade og paneler er ved konservator og genetableres senere.
Foran alteret kan man se de nye ølandsklinker.
Det oprindelige stenalter har fine kultegninger på begge sider.
Geometriske figurer og tegninger, der formodentlig er ældgamle.
Kirken er opført ca. år 1150.
Man fyldes med ærefrygt og glædes over at vores kirke har bevaret så mange fine detaljer, helt fra den tid hvor kirken blev opført.
Midt på alterbordet er udhugget en fordybning. Heri ligger en lille blyæske.
Et relikviegemme.
Æsken er undersøgt af Nationalmuseet i 1921, og i arkæologernes rapport kan man læse at æsken indeholder rester af et metalspænde, træ og benstumper indhyldet i stof.
Ingen ved hvorfra delene stammer, men formodentlig fra en betydningsfuld religiøs person, en Helgen måske.
Æsken er formodentlig lagt ned i alteret ved kirkens indvielse.

Uge 24: Malerarbejdet udføres af Ole Krogsbæk, Ørsted

Malermester Ole Krogsbæk Ørsted, vandt licitationsrunden om malerarbejdet i kirken. 
Bænkene er repareret på snedker Svend Erik Sørensens værksted i Knebel, og Ole Krogsbæk spartler, sliber og grunder kirkebænkene. 
Den endelige farve males først, når bænkene er på plads i kirken. 
Der går lidt tid endnu.
Tekst og foto: Graver Frank Gjesing

 

 

 

 

 

 

 


Uge 23: Det lysner...stilladserne er kommet ud

Video og billeder: Frank Gjesing. 

Nationalmuseet og malerne er næsten færdige med kalkningen og renoveringen af kalkmalerierne.
Næste etape er lægning af gulv.Uge 21: Se hvor flot det bliver

Nationalmuseet er meget langt med at reparere kalkmalerier og dekorationer.
Malerne har kalket hvælvene 9 gange. Sidste gang har konservatorene tonet kalken således at overgangen mellem dekorationer og kalkede flader bliver finest.
Væggene tones ikke, og netop nu er malerne igang med at kalke 5. gang.
Det varer ikke længe før kalkningsarbejdet er færdigt og stilladserne kommer ud.


Billeder og tekst: Graver Frank Gjesing


Uge 19 - Murerne og malerne er i fuld gang på stilladserne

Tekst og billeder: Graver Frank Gjesing.

Murerne Søren og Henrik og arkitekt Mette Viuf Larsen besigtiger en sætningsskade i murværket, der har drillet i mange år. Murværket ville slå revner. I 1500 tallet har håndværkere savet loftsbjælkerne over, så der kunne blive bygget hvælv. Denne fremgangsmåde har betydet at ydervæggen har sat sig, så der er blevet et mellemrum mellem væg og hvælv.
Skaden udbedres.
Mark og Ketut er igang med at kalke et hvælv, for femte gang. Først blev alle reparationer og særligt skadede områder kalket med sandkalk for at øge holdbarhed og dækevne. Derefter skal alle flader kalkes 7 – 8 gange. I sidste kalkning tones kalken, så overgang mellem dekorationer og flader bliver ensartet.
Mark arbejder helt i toppen af hvælvet foran korbuen.
Det er den bedste kalk der bliver anvendt.
22 år lagret kulekalk.

Restaureringsarkitekt Mette Viuf Larsen fortæller om renoveringen fra start til slut....

Redigering: Frank Gjesing


Uge 18 - Åben Kirke den 2. maj

DER VAR "FULDT HUS" TIL ÅBEN KIRKE
Menighedsrådsformand Marianne Boje kunne byde velkommen til ca. 70 besøgende ved Åben Kirke arrangementet. 

Tekst og billeder: Anne Sejersen

"Fuldt hus". Dejligt at så mange interesserede mødte op.
Restaureringsarkitekt Mette Viuf Larsen fortalte kort om hele processen fra start til slut....
...og Nationalmuseets konservator Mette Westergaard Nielsen fortalte om istandsættelsen af kalkmalerierne. Graver Frank Gjesing viste billeder og videoer på "storskærm".
Der var trængsel omkring rullebordet, hvor der blev serveret kaffe og småkager.
Et lille kig ned i krypten, hvor fjernvarmen er blevet installeret.
De mest adrætte - og modige - kravlede til tops helt oppe under hvælvingerne. I hold af 6-7 stykker.
Forh. provst Helge Quist Frandsen var også til stede.
Det afgrænsede mørke parti midt i billedet viser hvor meget sod og smuds der var inden afrensningen.
Mette fortæller og forklarer oppe under hvælvingerne.
Spændende og interessant at se det hele så tæt på....
....sammen med en god og detaljeret forklaring.
De 3 stærke kvinder, som er tovholdere på det store projekt. Menighedsrådsformand Marianne Boje, arkitekt Mette Viuf Larsen og kirkeværge og formand for byggeudvalget Jonna Haslund.
 

Uge 17 - Frank og Mette på stilladset - del 2


Uge 16 - Frank og Mette på stilladset - del 1

En spændende dokumentar om restaureringen af kalkmalerierne.

Frank er både kamera- og mikrofonholder, og Mette tegner og fortæller.
God fornøjelse.


Uge 14 - Finurlige anekdoter fra "bagved og nedenunder"!

Tekst og billeder: Graver Frank Gjesing

Billedet viser østvæggen i koret. Det romanske vindue har i umindelige tider været tilmuret, men ved hovedrestaureringen i 1952 blev hele østgavlen sat om, idet den var ved at vælte. Hældningen var 51 cm ude af lod. Det fine vindue blev genskabt ved den lejlighed. Over vinduet sidder en meget flot dekoration. Et træ? eller en brændende tornebusk? eller?....Det kan tydeligt ses, hvor konservatorerne har været. Bemærk de bastante jernbeslag i væggen. De er beregnet til at fastholde altertavlen, når den kommer hjem igen og skal sættes på plads. Altertavlen er fra 1634 og dækker for dekorationen og korvinduet, så ingen af delene, nu om dage, kan ses inde fra kirken.
Billedet er taget på tømrermester Svend Erik Sørensens værksted i Knebel, hvor kirkebænkene er under restaurering. Under en bænk er fundet dette mærke, der fortæller hvem der malede inventaret ved hovedrestaureringen i 1951: malermester Hackenberg havde værksted og udsalg af malervarer på Tingbakken. Svend Hou havde værksted i Lillegade lige ved opkørselen til vandværket (nuværende H. C. Ørsted Parkvej). Svend Hou manglede den ene hånd og havde i stedet en klo af metal. I øvrigt står der også under bænken, med nydelig skrift, et navn mere. Måske tømrerens navn. Det er svært at læse, men der står Allingåbro + noget mere.

Konservator Camilla fortæller


Lidt facts om kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Ørsted kirke er lavet umiddelbart efter at hvælvingerne er bygget i kirken.
Kalkmalerierne er lavet af Lyngåværkstedet.
Værkstedet er opkaldt efter Lyngå kirke, som har dekorationer der ligner Ørsted kirkes til forveksling.

Man ved at Lyngåværkstedet var aktivt mellem 1480 – 1510, og der er malerier fra Lyngåværkstedet i mange Østjydske kirker, bla. i Estruplund. 
Hvælvingerne i Ørsted har senere været helt overkalkede. Konservator og kunstmaler Harald Borre fra Nationalmuseet rensede i 1948 hvælvene og fremdrog dekorationerne, der var dækket af flere lag tyk hvidtekalk. 

Billedet nedenfor viser Lyngåværkstedets bomærke i Ørsted kirke.

Se kalkmalerier på Nationalmuseets database over danske kalkmalerier.

http://natmus.dk/salg-og-ydelser/museumsfaglige-ydelser/kirker-og-kirkegaarde/kalkmalerier-i-danske-kirker/

Kilde: Leder af Nationalmuseets Kalkmaleri tjeneste Sissel Plathe’ foredrag i Estruplund kirke 2016, databasen Danske Kalkmalerier og Johannes Asmunds folder om Ørsted kirke 1970.


Her kan du få et kig ned i krypterne

Video og tale: Graver Frank Gjesing

Tekst til 1. video: 
Gravkrypt genfundet under gulvet i kirkeskibet mod syd under renoveringsarbejde i 2017. Det er ukendt hvilken slægt der har brugt krypten til gravkammer.

Tekst til 2. video:
Gravkrypten der findes under koret. Krypten bliver lukket af når der lægges nyt gulv. Krypten har i 14 - 1500 tallet været brugt til Bjørn slægten..


Uge 11 - Folkene fra Nationalmuseet er gået i gang....

Tekst og billeder: Graver Frank Gjesing

Konservatorerne kommer fra Nationalmuseets afd. for Bevaring. Det er godt.
Der er indrettet en sikker arbejdsplads på platformen oppe i hvælvet med arbejdsbord, håndvask og materialer. På billedet kan man se Lena, Camilla og Mette. Alle 3 er uddannede konservatorer.
Der er er fundet ridsespor, der viser hvordan håndværkerne har ridset en tegning i kalken inden ræven er malet.
Camilla viser arbejdet med at rense en dekoration. Bemærk også de tydelige spor af blod på brystet af duen (eller gåsen).

Uge 9 - Håndværkere og andre sætter spor!

Tekst og billeder: Graver Frank Gjesing

De elektriske varmeovne er taget ned, og fjernvarme calorifere sørger nu for at håndværkerne har en passende arbejdstemperatur i kirken. Det virker fint og er betydeligt billigere i drift end el.

Det er meget almindeligt at håndværkerne sætter et mærke, der viser at De har været der. Feks. på loftet og i tårnet er der mange steder skåret navnetræk og årstal ind i bjælkerne. Når arkæologerne, engang om mange år, finder dette aftryk i cementen, kan man se at mureren har været her, og at han brugte str. 47 i støvler.
Billedet viser krypten under koret, set mod øst. Det bageste rum er under gulvet foran alteret. Heri er kisterne med medlemmer af Bjørn slægten gravsat, tilbage i 14 - 1500 tallet. Kisterne er for længst taget ud og resterne begravet på kirkegården. I forbindelse med den igangværende renovering, lukkes krypten af, så der ikke længere er adgang gennem en lem i gulvet. I hvælvingen står noget sodsværtet skrift. Der står P B = Per Børgesen søn af daværende graver Alfred Børgesen og M A = Mogens Asmund søn af provst Johannes Asmund. Der er skrevet med et tændt stearinlys. (Ca. 1964-65). Dette være til orientering for kommende slægter, der vil genfinde krypten og måske undres.

Fastelavnsgudstjeneste og rundvisning i kirken

FESTLIG FASTELAVNS GUDSTJENESTE i Sognegården
med efterfølgende kaffe og fastelavnsboller og "fælles kirkegang" til rundvisning i kirken.
Renoveringen skrider planmæssigt frem, og menighedsrådet glæder sig til igen at kunne invitere indenfor i nærmeste fremtid, når det igen er sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Vi annoncerer datoen her på siden og på Ørsted Kirkes Facebook side.
Alternativt kan man sende sms til 20355004, så sender vi besked, når datoen for næste rundvisning er fastlagt.

Tekst og billeder: Anne Sejersen

Klik for større billeder

 

Uge 8 - AB Stilladser fra Randers er rykket ind

Tekst og billeder: Graver Frank Gjesing

Kirken er blevet støvsuget og firmaet AB Stilladser fra Randers er gået igang. Der skal rejses stillads til mureren, der skal reparere murværket i vægge og hvælvinger. Mureren skal også afrense alle kalkede flader på vægge og hvælv. Nationalmuseets Kalkmaleri-tjeneste skal rense alle dekorationer i hvælvene. Vores døbefont står i vejen. Den er i trækassen, men kan flyttes efter behov, da den står på en palle. Døbefonten må ikke flyttes ud af kirken under arbejdet – men den må godt flyttes rundt på.
Sådan ser kirken ud....
.....tre timer senere. Effektivt arbejde!
En af de 4 brønde i kirken, hvor fjernvarmerørene fordeles rundt. Der bliver en rørkonvektor under hver kirkebænk og radiatorer på væggen i koret.


Uge 6 - Fjernvarmeinstallationen i "den glemte krypt" skrider frem

Tekst og billeder: Graver Frank Gjesing

Murerne i gang med at støbe omkring rørene i kirken. Alle Fjernvarmerør og el rør er nu trukket rundt i kirken.
Et gammelt billede fra Nationalmuseet 1902, viser døbefonten oppe i koret. Bemærk teglstensgulvet. Der er under arbejdet med at bryde gulvet op fundet en af de gamle gulvklinker. En kvadratisk klinke i blå/grå farve. Fremstillet på Bygholm Teglværk ved Horsens, hvor man har fremstillet tegl siden middelalderen.

Uge 5 - VVS arbejdet er i fuld gang

VVS folkene i kirken. Alt udvendigt gravearbejde er nu færdigt og hullerne dækket.
En af de lokale smede/vvsfolk, Anders Buhl, i færd med at installere fjernvarme i krypten.
En munkesten med et fint aftryk af fingre! Stenen sad i loftet i den nyfundne gravkrypt.
Munkesten er kendt fra byggerier i Danmark fra 1100 tallet og frem. Leret blev æltet og tilsat sand. Derefter blev det formet i en træramme og tørret i solen i 2 uger. Derefter blev stenene brændt i en teglovn. Efter stenens størrelse at dømme, kan man datere den til før år 1550. Efter det tidspunkt begyndte man at lave munkestenene noget mindre.

Tekst og billeder: Graver Frank Gjesing


Uge 03 - Der graves foran sydportalen

Har der nogensinde været et våbenhus foran syddøren, eller mandedøren, som den også hedder? 

Der står skrevet i kirkefolderen, som Johannes Asmund udgav i 1971, at Ørsted kirke tidligere har haft et lille våbenhus foran døren mod syd.
Denne bygning skulle ifølge skriftet være nedrevet i forbindelse med at kirketårnet og det nuværende våbenhus mod nord, blev bygget omkring år 1500.
Vi har tidligere gravet en stor sten op i forbindelse med en begravelse, umiddelbart foran syddøren.
Nu skulle der graves en rende til vores fjernvarmerør foran døren, så der blev fulgt med, i spænding.
Arkæolog fra nationalmuseet i København, Hans Mikkelsen, kiggede særligt efter rester af et evt. gulv.
Der fandtes ingen spor efter et våbenhusgulv.
Der blev, i udgravningen, fundet nogle store granitsten, som kunne være syldsten, eller sokkelsten som evt. har båret en bygning.
Disse sten er lagt til side for at blive brugt i et haveanlæg på kirkegården.

Tekst og billeder: Graver Frank Gjesing.


Uge 1 - 2017 Fund af gammel gravkrypt

Under arbejdet med at bryde gulvet op, inde i kirken, gik murerne gennem gulvet med Bosch-hammeren.
Ingen kendte til, at der under gulvet, foran prædikestolen, var et rum, ca. 8 kvm. stort med murede vægge og hvælvet loft.
En gammel gravkrypt!

Krypten var tom, og der var en gang ud under kirkemuren til kirkegården, afsluttet med en stor flise under kirkegårdens ral.
Noget tyder på, at rummet engang har fungeret som brændselsrum eller fyrrum.
Gamle folk i Ørsted kan huske, at der engang har været riste i midtergangen, hvor varm luft blev blæst op i kirken. 
På gamle billeder af kirken kan man se kakkelovne.
I 1951 blev der installeret elvarme i kirken. Noget tyder på at vi har fundet spor efter et varmesystem, der har afløst de gamle kakkelovne, altså indrettet i en gammel krypt.

Dette fund gav anledning til at ændre planerne for vores nye fjernvarmeinstallation.
Hovedledningen bliver nu ført ind i kirken under sydvæggen, i den gamle krypt.
Her er god plads til installationen og indgangshullet var lavet.
Nationalmuseet følger arbejdet, og bakker op om de ændrede planer.

Tekst og billeder: Graver Frank Gjesing.

(Klik for større billeder).

Den nyopdagede krypt.
Karsten og Claus fra Ørsted Fjernvarmeværk, i gang med at svejse de nye rør.
Her er et billede inde fra kirken, hvor man kan se de huggede kanaler til rør-installationer.
Stigen stikker op af hullet ned til den nyopdagede krypt. (Pilen).
Hullet i forgrunden er nedgangen til den kendte krypt under koret.
Denne krypt lukkes af i forbindelse med lægning af de nye gulve.
Billedet viser hvordan fjernvarmerøret nu bliver ført ind i den “nye” krypt. Bemærk de 2 små granitkvadre over fliseindgangen. Her har, ifølge arkæolog Hans Mikkelsen fra Nationalmuseet, siddet en lem til at læsse brændsel ind af.
Dette billede viser rørindføringen inde fra krypten. Billedet er taget i gangen under kirkemuren. De store granitkvadre i kirkens sokkel, er umiddelbart over fotografen!!
Bosch-hammeren er smuttet igennem! Det var en både spændende og "smal" oplevelse at kravle ned i dybet.
(Foto: Kaj Skriver)

Håndværkerne er rykket ind. Uge 46

Kirkebænkene er sendt til maler, der er dækket godt af, og altertavlen klargøres til den helt store rensning.
Vi kan være ganske rolige. Vores fine gamle altertavle er i gode hænder.
Disse to brave tømrere er tilknyttet en konserverings-virksomhed på Vestfyn, og de har heldigvis prøvet det rigtig mange gange før.


Første gudstjeneste i Sognegården

Søndag den 16. oktober 2016

Kirkeklokkerne ringede, flaget var hejst, alt var normalt - sådan omtrent.
Kirkegængerne blev i dag mødt af et ganske anderledes, men meget smukt og stemningsfuldt kirkerum.
Og det blev så sandelig akkurat som præsten spåede i sit indlæg i kirkebladet:
"Det bliver et noget mere intimt sted, men også med nye muligheder. Sangeren, graveren, organisten og præsten er de samme, og disse "4 mænd i sort" vil som sædvanligt gøre deres bedste for at alle kan føle sig velkommen og blive mødt med samme varme og omsorg som i kirken". 
Alt var som det skulle være, og en voksendåb gjorde også sit til at denne søndags gudstjeneste blev en helt speciel oplevelse.
Det mest underlige var nok de sædvanlige få stille minutter lige inden en gudstjeneste går i gang. For en sådan stilhed er vist aldrig før oplevet i Sognegårdens historie:-)

(Klik for større billeder).


Sidste gudstjeneste i kirken inden renoveringen

Søndag den 9. oktober 2016

Glimt fra den sidste gudstjeneste inden renoveringen af det indvendige kirkerum.
En helt speciel gudstjeneste med mange følelser i spil. En festdag med 6 barnedåb, men også en vemodig dag, fordi det er et midlertidigt farvel til vores smukke kirkerum.
Alle kræfter er sat ind på at alle kan føle sig velkommen til de kommende gudstjenester i Sognegården, og vi ser frem til at kunne præsentere et endnu smukkere kirkerum, når vi igen slår kirkedørene op om et års tid.


Kalender

BegivenhedDato

Torsdags Café

  Cafeen er for alle, men er især et tilbud til enlige, der har mistet, og som …

21. sep 09:30
11:30
21. sep 09:30 -
11:30

Babysalmesang i Vejlby Kirke

  SE MERE HER        

21. sep 10:00
11:00
21. sep 10:00 -
11:00

Gudstjeneste i Sognegården

24. sep 09:00
10:00
24. sep 09:00 -
10:00

Salmesangsaften i Sognegården

  Salmemaraton Vi er i gang med bogstavet "n" i projektet, der går …

27. sep 19:00
21:00
27. sep 19:00 -
21:00

Babysalmesang i Vejlby Kirke

  SE MERE HER          

28. sep 10:00
11:00
28. sep 10:00 -
11:00

Sogneaften om PH - ballademager, lysmand og arkitekt

  Torsdag den 28. september kl. 19.00. Ved højskolelærer, Helge Teglgård, …

28. sep 19:00
22:00
28. sep 19:00 -
22:00

Gudstjeneste i Sognegården

1. okt 10:00
11:00
1. okt 10:00 -
11:00

Babysalmesang i Vejlby Kirke

  SE MERE HER        

5. okt 10:00
11:00
5. okt 10:00 -
11:00

Gudstjeneste i Sognegården

8. okt 10:00
11:00
8. okt 10:00 -
11:00

Højskoleformiddag om pilgrimsvandring

  Onsdag den 11. oktober kl. 9.30. "Pilgrimsvandring i min baghave - …

11. okt 09:30
11:30
11. okt 09:30 -
11:30
KirkuDjurs

Læs her om koncerter og foredrag på hele Djursland