Interessen var stor for at se de nye lokaler
Kirken var pyntet af "Blomsterbinderiet"
Der er plads til både unge og gamle i den nye Sognegård

Indvielse af Sognegården i Ørsted.

Der var fuldt hus i Sognegården:

Søndag d. 26 september blev en stor dag for Ørsted Sogn. Dagen startede med Høstgudstjeneste kirken. Der var mange i kirke denne dag og der var fint pyntet. Blomsterbinderiet i Ørsted havde "lånt" kirken denne dag og blomsterdekoratør elev, Lotte Jakobsen, havde været kreativ. Man høster jo også af naturens overflod af vildt, og temaet var jagt.

Arbejdet var et projekt, som et led i hendes uddannelse, og resultatet var rigtig flot. Gudstjenesten indledtes med et jagthornssignal, blæst af Kenny Hansen. Sognepræst Jens Jørgen Refshauge holdt høstprædiken og både nye og gamle salmer var på programmet. Prædikenen handlede om Lasarus, hvordan et korn lægges i den sorte muld og giver nyt liv. Hvordan Gud forvandler mørke, mulm og mismod til liv og glæde. Efter prædikenen var der lejlighed til at deltage i "Offergang", en meget gammel skik. De fra menigheden, som ønskede det, kunne gå op til alteret og lægge penge i en skål. Det indkomne Høstoffer deles ligeligt mellem Folkekirkens Nødhjælp og Kirkens Horshær. Desuden medvirkede Ørsteds dygtige Kirkekor og trompetist Jeppe Uggerhøj. Efter gudstjenesten var alle inviteret med over i den nye "konfirmandstue". De nyrestaurerede lokaler skulle indvies. Lokalerne er allerede taget i brug, da konfirmandundervisningen er gået i gang. De nye lokaler fremstår lyse, venlige og rummelige. Heldigvis fornemmer man stadigvæk ånden fra den gamle konfirmandstue. Billederne af de tidligere præster i Ørsted er endnu ikke hængt op, men det kan jo være det kommer. Alle var enige om at det færdige resultat af byggeriet var meget vellykket, og nu kan alle glæde sig til at bygningen bliver fyldt med liv. Sognepræsten erklærede byggeriet for færdigt og glædede sig over de nye muligheder for arrangementer, der nu er åbnet op for.  

Menighedsrådsformand Ragna Dahl offentliggjorde resultatet af en navnekonkurrence til det nye byggeri. Der var indkommet 12 forslag og menighedsrådet havde valgt navnet Sognegården. Det er Ørsted Menighedsråds ønske at bygningen vil summe af liv. Der er højt til loftet og rummeligt i den nye Sognegård, i mere end en forstand. Har nogen forslag til aktiviteter i den nye Sognegård, hører Menighedsrådet gerne fra Dem. Bygningsrådgivere Inge Marie Fruelund og Per Høeg, fortalte om byggeriet og viste billeder. Der var ros til håndværkerne for det gode samarbejde, og det fine resultat.  Ørsted Menighedsråd var herefter vært ved et Pølsebord og skønt over 100 personer var mødt op, var der nok til alle.

Til toppen