I toppen af tårnet ved Ørsted kirke, er der en lille luge. Eller rettere sagt, var. Da det nye blytag blev lagt på, blev lugen nemlig fjernet. Denne luge blev brugt af graveren. Ved hjælp af en lang jernstang med en smørekande, og et sindrigt snoretræk kunne vindfløjens lejer smøres, når de peb.

Som man kan se på billedet er der stukket et Dannebrogsflag op gennem lugen. Befrielsesdagen blev på festlig vis, fejret. Graveren hed på daværende tidspunkt Christen Nielsen.

Bemærk urskivens placering. Kirken fik jo et nyt tårnur i 60-erne, og skiven fik ved den lejlighed en ny placering. Bemærk den gamle skolebygning som på dette tidspunkt var indrettet med lejligheder til nogle af sognets beboere.  

Vindfløjen er nu forsynet med nye fedttætte lejer, som ikke piber og ikke skal smøres.