Ann Wenden

Der er ophængt et flot, gammelt kirkeskib, i Ørsted kirke. Det bærer navnet Ann Wenden og årstallet 1722. Foranlediget af  spørgsmål fra konfirmander, har jeg fundet følgende oplysninger om Ann Wenden, på Internettet: www.kirkeskibe.dk
På et skibspapir, der er fundet i skibet står der: "Forfærdiget Anno 1722 og givet til Ørbæk Kiærke i 1723, forbedret af nogle skibsfolk og deriblandt Søren Dahl 1806. Renoveret og forbedret af hr. Møller, Stenalt, efter det i mellemtiden var af drengene nedrevet og ilde mishandlet, ophængt igen den 2de April 1806 af hr. Møller."
Man ved ikke hvem skibet er opkaldt efter. Skibet har sidst været repareret af en mand ved navn Fisker, i Randers. Det var i 1952 og kostede 150 kr.
Årsagerne til at ophænge en skibsmodel i kirken, kan være:
* standsgaver givet af en kreds af fiskere eller søfolk          til udsmykning af kirken.
* mindegaver givet til minde om personer eller begivenheder.
* taknemlighedsgaver givet af en person der har noget at sige Gud tak for.
* Det kan være en søfarende, der er kommet tilbage efter en årelang rejse.
* udsmykning af kirkerummet og den symbolik der er mellem skibet på rejse i storm og stille, og menneskelivet på sin rejse mellem vugge og grav.
Der hænger ca. 1300 kirkeskibe i danske kirker, og det ældste hænger i Ho Kirke og er ophængt i 1710. Der er dog skriftlige vidnesbyrd om ældre skibsmodeller.
 
Det  smukke kirkeskib, er i dag med til at minde om vort områdes tilknytning til havet. I middelalderen var Ørsted udstyret med anløbsplads for mindre skibe. Opgravede skibsankre, sted- og gadenavne fortæller om svundne tiders aktiviteter. I dag har vi mere "vores på det tørre", og kan glædes over spændende historie og dybe rødder.

Frank Gjesing