Kirkegårdstakster: Gælder fra 1. januar 2018

Alle priser er incl. 25% moms.

Takster for et-årig vedligeholdelse:

Renholdelse        Grandækning
   476,18 kr.         200,55 kr.         Urnegravsted
   751,29 kr.         310,37 kr.         1 gravplads
 1082,35 kr.         477,49 kr.         2 gravpladser
 1280,22 kr.         630,28 kr.         3 gravpladser
 1478,08 kr.         783,08 kr.         4 gravpladser

Stedmoder stk.                             13,76 kr. (incl. plantning, vanding m.m.)
Isbegonie -                                    13,76 - 
Knoldbegonie -                              25,39 -
Buket på mærkedag                    190,46 -
Mindre buket                               105,82 -
Mos Krans til jul                           190,46 -
Grankrans til jul                           105,82 -
Juletulipan                                     13,76 -

Takster for Flerårige pasningsaftaler (Legat).

Ovennævnte årlige priser, ganges med den ønskede pasningsaftales løbetid.
Dog er renholdelsesprisen ca. 10% højere, idet flerårige aftaler også dækker udskiftning af forgroede og udgåede planter samt opretning og pålægning af ral.
Kontakt venligst kirkegårdskontoret for yderligere oplysninger.

Obligatoriske pasningsaftaler: 

Urnegravsted i fællesplæne (Mindeplænen):

Alm. vedligeholdelse i 10 år:  2857,00 kr.

Plæne med plade/ opretstående sten:

Kistegravplads i plæne (25 år)  15025,75 kr.
Urnegravplads i plæne (10 år)    3809,30 kr. 

 

Almindelige begravelsesomkostninger:

Gravkastning af voksengrav   1910,04 kr. (0 moms)
Lørdagstillæg                            955,01 kr. -

Gravkastning af barnegrav       783,81 kr. (0 moms)
Lørdagstillæg                            955,01 kr. - 

Nedsætning af urne                                                  277,95 kr. (0 moms)

Pyntning af kirke                                                       625,00 kr. - 

Erhvervelse af gravplads er gratis for Folkekirkens medlemmer.
For fornyelse af gravpladser betaler medlemmer af Folkekirken:
Kisteplads:          211,75 kr. (0 moms) for 25 år.
Urnegravplads:     95,40 kr. (0 moms) for 10 år.

For erhvervelse og fornyelse af gravplads betaler ikke Folkekirkemedlemmer: 
Kisteplads:       19893,00 kr. (0 moms) for 25 år.
Urnegravplads:  4774,90 kr. (0 moms) for 10 år.

For kiste i kapellet betales 100 kr. (0 moms)
Dette gælder ikke for kommunens beboere.

Fredningstiden for kister er 25 år og fredningstiden for urner er 10 år.

Fredningstiden for egetræskister er 50 år.

INFO VEDRØRENDE CORONA


Der er ikke personale på kirkegården i Ørsted i denne tid.
Personalet kan tilkaldes til begravelseshandlinger, som er omfattet af regler om begrænset deltager antal m.m.
Alt andet arbejde på kirkegården bliver ikke udført.
Vi er kede af situationen.

Hvis spørgsmål kontakt gerne mig på
tlf.: 86 48 83 91 - mobil: 51 86 53 53
mail: oersted-kirkegaard@nrdn.dk

Hilsen
graver Frank Gjesing