Kirkegårdstakster: Gælder fra 1. januar 2021

Alle priser er incl. 25% moms.

Takster for et-årig vedligeholdelse:

Renholdelse        Grandækning
   489,00 kr.         206,00 kr.         Urnegravsted
   771,00 kr.         319,00 kr.         1 gravplads
 1111,00 kr.         490,00 kr.         2 gravpladser
 1314,00 kr.         647,00 kr.         3 gravpladser
 1417,00 kr.         804,00 kr.         4 gravpladser

Stedmoder stk.                             14,00 kr. (incl. plantning, vanding m.m.)
Isbegonie -                                   14,00 - 
Knoldbegonie -                              26,00 -
Buket på mærkedag                    195,00 -
Mindre buket                               109,00 -
Mos Krans til jul                           195,00 -
Grankrans til jul                           109,00 -
Juletulipan                                     14,00 -

Takster for Flerårige pasningsaftaler (Legat).

Ovennævnte årlige priser, ganges med den ønskede pasningsaftales løbetid.
Dog er renholdelsesprisen ca. 10% højere, idet flerårige aftaler også dækker udskiftning af forgroede og udgåede planter samt opretning og pålægning af ral.
Kontakt venligst kirkegårdskontoret for yderligere oplysninger.

Obligatoriske pasningsaftaler: 

Urnegravsted i fællesplæne (Mindeplænen):

Alm. vedligeholdelse i 10 år:  2930,00 kr.

Plæne med plade/ opretstående sten:

Kistegravplads i plæne (25 år)  15425,00 kr.
Urnegravplads i plæne (10 år)    3910,00 kr. 

 

Almindelige begravelsesomkostninger:

Gravkastning af voksengrav   1960,00 kr. (0 moms)
Lørdagstillæg                            980,00 kr. -

Gravkastning af barnegrav       804,00 kr. (0 moms)

Nedsætning af urne                 285,00 kr. (0 moms)

Pyntning af kirke                      625,00 kr. - 

Erhvervelse af gravplads er gratis for Folkekirkens medlemmer.
For fornyelse af gravpladser betaler medlemmer af Folkekirken:
Kisteplads:          225,00 kr. (0 moms) for 25 år.
Urnegravplads:    100,00 kr. (0 moms) for 10 år.

For erhvervelse og fornyelse af gravplads betaler ikke Folkekirkemedlemmer: 
Kisteplads:       20425,00 kr. (0 moms) for 25 år.
Urnegravplads:   4900,00 kr. (0 moms) for 10 år.

For kiste i kapellet betales 100 kr. (0 moms)
Dette gælder ikke for kommunens beboere.

Fredningstiden for kister er 25 år og fredningstiden for urner er 10 år.

Fredningstiden for egetræskister er 50 år.