Denne mindesten er sat over provst ved Ørsted kirke Johan Frederik Langballe. Provsten omkom af de skader han pådrog sig ved en brand i 1899, hvor hele præstegården nedbrændte. Sagnet fortæller at provst Langballe forsøgte at redde dokumenter og lignende ud af det brændende kontor. Herved pådrog han sig kvæstelser som kostede ham livet nogle måneder senere.