Indgang til kirkegården fra Lillegade

Sognets beboere betaler ikke for at få et gravsted stillet til rådighed. Mennesker bosidende udenfor Norddjurs kommune skal betale et beløb for erhvervelse af gravsted. Efter fredningstidens udløb, koster det et beløb at forny gravstedsretten. Se prislisten.

Fredningstiden -  den tid , hvori en grav skal ligge urørt - er for

Kistegrave - 25 år-

Urnegrave - 10 år -

Har du brug for hjælp til udtagelse af gravsted og flytning af gravsten? eller anlæg af gravsted? pyntning af kirken? kontakt  venligst graveren.

På kirkegården har vi flere gravstedstyper. Vil du vide mere om forskellige gravstedstyper, vælg venligst i menuen til venstre.