Regler for kistegravsteder

Et kistegravsted rummer 1, 2, 3 eller flere gravpladser. Hver gravplads har et mål på  2,6  x 1,3 m. 
Gravstederne er omkrandset af thujahække. I to af vore afdelinger er forhækken, erstattet af en granitkant.

Et eksempel på et 2 mands kistegravsted uden forhæk:

Og et to mands kistegravsted med forhæk:

Der er frie regler for anlæg af kistegravsteder. Der henstilles blot til at anlægget er i harmoni med den øvrige del af kirkegården, og at der bruges naturmaterialer.

Øvrige regler for udsmykning af gravsteder

Familien kan selv anlægge og passe gravstedet eller bestille kirkegårdens personale til arbejdet.

Prisliste