Om kistegravsteder i plæne

Denne type gravsteder samles i plænen syd-øst for graverbygningen. Den inderste række gravsteder mod skoven, forbeholdes til begravelser uden gravsten.

Området, inden det blev taget i brug:

Almindelige bestemmelser:

Gravstedet kan udlægges som et dobbelt gravsted. Der kan anbringes en opretstående gravsten, som skal være en natursten med afrundede hjørner i max. størrelse 70 x 55 cm. og den skal anbringes med hældning mod øst.

Da området betragtes som fællesgrav, vedligeholdes det af kirkegården, og som privat udsmykning må kun anbringes buketter i de,af kirkegården, (max. 2) nedsatte granitvaser. Der må lægges en grøn vinterdekoration. Der er ikke mulighed for plantning af blomster eller grandækning.

Prisliste klik her