Lea Bergstrøm Bertelsen

Kirkegårdsleder og kirketjener.
Ansat den 1. oktober 2021.
Træffes normalt i arbejdstiden på
tlf.: 86 488391 eller 40 22 73 91.
Kirkegårdens email: oersted-kirkegaard@nrdn.dk

Bente Klitgård

Gartneriarbejder på kirkegården og afløser for kirketjeneren.
Ansat 1. oktober 1995 indtil efterår 2008. 
Ansat påny forår 2016.

 

 

Renate Maarup

Gartneriarbejder på kirkegården. 
Ansat den 27. marts 2017.