Menighedsrådet efter ny konstituering i 2018

Marianne Boje 

Formand 

Estruplundvej 5 
8950 Ørsted 
telefon 61 71 86 81
mail mhboje@gmail.com

Knud Sejersen Nielsen 

Næstformand
Intern kasserer og formand for valgbestyrelsen
medlem af kirke-og kirkegårdsudvalget
samt præstegårdsudvalget

Rougsøvej 74
8950 Ørsted
telefon 86481961 - 29244096
mail sejersenbodekrog@mail.tele.dk

Jonna Haslund       

Kirkeværge 
medlem af valgbestyrelsen

Mosevænge 14
8950 Ørsted
telefon 51 74 60 17 
mail j-haslund@mail.dk

Karen Margrethe Jürgensen 

Kontaktperson 

Bondhøjvej 30
8950 Ørsted
telefon 42 26 25 20
mail Karenmargrethe47@hotmail.com

Kaj Skriver 

Formand for 
kirke-og kirkegårdsudvalget
samt præstegårdsudvalget

Tangkærsvej 1
8950 Ørsted
telefon 86 48 82 84
mail skriver.kaj@gmail.com

Elsebeth Wegge Jakobsen

medlem af valgbestyrelsen
medlem af kirke-og kirkegårdsudvalget
samt præstegårdsudvalget

Rougsøvej 184
Lille Sjørup
8950 Ørsted
telefon 40 89 00 41
mail vagnogelsebeth@gmail.com