Menighedsrådet samlet umiddelbart efter fredsvalget november 2016

Fra venstre: Kaj Skriver, Karen Margrethe Jürgensen, Knud Sejersen Nielsen, menighedsrådsformand Marianne Boje, Jonna Haslund, sognepræst Jens Jørgen Refshauge og Lene Christiansen. (Sidstnævnte er nyvalgt, da Ragna Dahl ikke ønskede at genopstille efter 24 år i menighedsrådet).

Se kontaktoplysninger m.v. nedenfor. 

 

 

Menighedsrådet efter konstituering 2016

Marianne Boje 

Formand 

Estruplundvej 5 
8950 Ørsted 
telefon 61 71 86 81
mail mhboje@gmail.com

Lene Christiansen
Næstformand
medlem af valgbestyrelsen
medlem af kirke-og kirkegårdsudvalget
samt præstegårdsudvalget

Sygehusvej 3
8950 Ørsted
telefon 21 76 51 69
mail lchr22000@yahoo.dk

Jonna Haslund       

Kirkeværge 
medlem af valgbestyrelsen

Mosevænge 14
8950 Ørsted
telefon 51 74 60 17 
mail j-haslund@mail.dk

Karen Margrethe Jürgensen 

Kontaktperson 

Bondhøjvej 30
8950 Ørsted
telefon 42 26 25 20
mail Karenmargrethe47@hotmail.com

Kaj Skriver 

Formand for 
kirke-og kirkegårdsudvalget
samt præstegårdsudvalget

Tangkærsvej 1
8950 Ørsted
telefon 86488284
mail skriver.kaj@gmail.com

Knud Sejersen Nielsen 

Intern kasserer og formand for valgbestyrelsen
medlem af kirke-og kirkegårdsudvalget
samt præstegårdsudvalget

Rougsøvej 74
8950 Ørsted
telefon 86481961
mail sejersenbodekrog@mail.tele.dk

Jens Jørgen Refshauge 

Sognepræst og sekretær

Lillegade 30
8950 Ørsted
tlf. 86488043
mail jjr@km.dk