Liturgien ved dåb...Forældrene ankommer til våbenhuset i god tid før gudstjenesten.

Sognepræsten følger dåbsbarn og forældre ind i kirken under præludiet.

Dåbssalmen, der normalt benyttes i Ørsted Kirke er nr. 448 i den nye salmebog: "Fyldt af glæde...." Den står ikke i den gamle samlebog, men
kan hentes ved at klikke her.

Dåbsritualet:

Lovprisning: Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.

Bøn: Vi takker dig, himmelske Fader, fordi du ved din enbårne Søn har givet os den hellige dåb, hvori du gør os til dine børn og skænker os Helligånden med syndernes forladelse og det evige liv.
Vi beder dig: Tag i nåde mod dette barn, som vi bærer frem for dit åsyn. Indlem det i din menighed, og bevar det i dit samfund både her og hisset!

Skriftlæsning: Således taler vor Herre Jesus Kristus: Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.

Evangelisten Markus skriver: Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: "Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke tager imod Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det." Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem.

Så vil vi nu hjælpe dette barn til hans velsignelse ved at døbe det i Faderens og Sønnens og Hellighåndens navn.

Korstegnelse: Modtag det hellige korses tegn både for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus.

Hvad er barnets navn?

Trosbekendelsen:
Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen?
JA
Tror du på Guds Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber?
JA
Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde?
JA
Tror du på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv?
JA
Vil du døbes på denne tro?
JA

Herefter døbes barnet i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Præsten lægger hånden på barnets hoved og siger: Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden og skænket dig syndernes forladelse, han styrke dig med sin nåde til det evige liv! Han bevare din udgang og indgang fra nu og til evig tid! Amen.

Fadervor bedes i kor i forbøn for barnet.

Faddertiltale: Heri fortælles om faddernes forpligtelse overfor barnet i henseende til oplæring i den kristne tro.

Forældrene overrækkes dåbsattest, børnebibel og fadderbreve.


Pr. 1. august 2018 trådte det nye fælles kordegnekontor i kraft.
Hvis der skal aftales dåb, vielse, begravelse, konfirmation m.m. skal man henvende sig til:

Kordegn Lisa Boye Knudsen
Kordegnekontoret
Kirkevej 15 Auning
Tlf. 86481312 – mail: lbk@km.dk

Kontoret er åbent tirsdag-fredag 9-14