Begravelse og bisættelse

Efter et dødsfald melder der sig naturligt en del spørgsmål for de pårørende. I langt de fleste tilfælde henvender de pårørende sig til en bedemand, som varetager de praktiske ting. Har man ikke allerede taget kontakt til præsten, så hjælper bedemanden også med dette. 

Dødsattesten udfærdiges af lægen.

Dødsanmeldelsen skal foretages via www.borger.dk enten af de pårørende eller bedemanden.

Under samtalen med præsten vælges salmer, ligesom der naturligvis tales om afdøde.

Få hjælp til salmevalg: Klik her

Liturgi ved bisættelse: Klik her

Liturgi ved begravelse: Klik her


Vedrørende gravsted skal henvendelse ske til kirkegården/graveren.

Pr. 1. august 2018 trådte det nye fælles kordegnekontor i kraft.
Hvis der skal aftales dåb, vielse, begravelse, konfirmation m.m. skal man henvende sig til:

Kordegn Lisa Boye Knudsen
Kordegnekontoret
Kirkevej 15 Auning
Tlf. 86481312 – mail: lbk@km.dk

Kontoret er åbent tirsdag-fredag 9-14