Liturgi ved begravelse

Præludium

1. salme

Præsten siger: Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus.

Kollekt (bøn): Barmhjertige Fader! Tak for menneskelivet, du har givet os, med dets glæde og sorg; Tak, at vi ved, at alle ting må tjene dem til gode, som elsker dig. Hold os nu i vort sorg fast hos dig; mind os om, at du ved din Søns død og opstandelse har båret vore smerter og fornyet os til et levende håb; hold os for øje, at du i dåben har gjort os til dine og tilsagt os syndernes forladelse og evigt liv. I denne tro takker vi dig for alle gode gaver, du har givet gennem hans / hendes liv, som nu er gået bort, og overgiver hans / hendes legeme og sjæl i dine hænder og beder dig bevare ham / hende til en glædelig opstandelse på den yderste dag. Send os din hjælp, at savnet må lindres. Styrk os i håbet om dit kommende rige, hvor du fører alle dine børn hjem til dig for at prise og takke dig til evig tid. Amen.

Tekstlæsning

Trosbekendelsen

2. salme

Prædiken / begravelsestale

Evt. salme eller solosang

Kollekt (bøn): Vor Gud og Fader i himlen, vi takker dig, fordi du modtog vor Herre Jesus Kristus i dit rige, da han havde givet sit liv for at frelse verden. Og vi beder dig, modtag også os, som er døbt til hans død. Lad os leve, som Herren ville, håbefuldt i hans tro, indtil du gør os til evig tid salige ved din korsfæstede og opstandne Søn, Jesus Kristus vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed til evighed. Amen.

Velsignelsen:
Herren velsigne dig og bevare dig.
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig.
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

3. / 4. salme

Postludium, hvorunder kisten bæres ud.

Ved graven:

Jordpåkastelse:
Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.
NN Af jord er du kommet.
Til jord skal du blive.
Af jorden skal du igen opstå.

Fadervor bedes i kor.

Salme


Pr. 1. august 2018 trådte det nye fælles kordegnekontor i kraft.
Hvis der skal aftales dåb, vielse, begravelse, konfirmation m.m. skal man henvende sig til:

Kordegn Lisa Boye Knudsen
Kordegnekontoret
Kirkevej 15 Auning
Tlf. 86481312 – mail: lbk@km.dk

Kontoret er åbent tirsdag-fredag 9-14