Forslag til salmer ved bisættelse og begravelse

Det kan være svært at vælge de rigtige salmer til en begravelse. For de pårørende er det altid meget vigtigt at gøre det så godt som muligt.

Sommetider har afdøde nedskrevet ønsker om salmer. Det er en stor hjælp for de pårørende. Andre gange har årstiden eller traditioner i familien indflydelse på valget.

Nedenstående forslag er alene tænkt som ideer og inspiration, hvis man har brug for det.

Numrene henviser til Den Danske Salmebog fra 2003, der bruges i Ørsted kirke. Men de fleste salmer findes også i den tidligere udgave.

Opstillingen er alfabetisk, og ikke udtryk for prioritering.

Skriv numrene ned og lyt til melodien på dette link.


At sige verden ret farvel  (538)

Befal du dine veje  (36)

Dejlig er jorden  (121)

Den signede dag  (402)

Du gav mig, o Herre  (728)

Du Herre Krist  (52)

Fred hviler over land og by  (778)

Hil dig, Frelser og Forsoner  (192)

Jeg er træt og går til ro  (770)

Krist stod op af døde  (218)

Lovsynger Herren  (3)

Nu falmer skoven  (729)

Nu har du taget fra os  (552)

O, kristelighed  (321)

Påskeblomst! hvad vil du her  (236)

Se, nu stiger solen  (754)

Sorrig og glæde de vandre til hobe  (46)

Til himlene rækker din miskundhed  (31)

Under dine vingers skygge  (50)

Vær du mig nær  (541)Pr. 1. august 2018 trådte det nye fælles kordegnekontor i kraft.
Hvis der skal aftales dåb, vielse, begravelse, konfirmation m.m. skal man henvende sig til:

Kordegn Lisa Boye Knudsen
Kordegnekontoret
Kirkevej 15 Auning
Tlf. 86481312 – mail: lbk@km.dk

Kontoret er åbent tirsdag-fredag 9-14