Fødsel 

Præsten får automatisk besked om fødselen. 

Er forældrene ikke gift, skal de på www.borger.dk udfylde "Omsorgs- og ansvarserklæring", for at registrere faderen. 

Sker dette ikke inden 14 dage efter fødslen, overtager Statsforvaltningen sagen.

Pr. 1. august 2018 trådte det nye fælles kordegnekontor i kraft.
Hvis der skal aftales dåb, vielse, begravelse, konfirmation m.m. skal man henvende sig til:

Kordegn Lisa Boye Knudsen
Kordegnekontoret
Kirkevej 15 Auning
Tlf. 86481312 – mail: lbk@km.dk

Kontoret er åbent tirsdag-fredag 9-14